share

จับสังเกตอาการแรกเริ่มเส้นเลือดในสมองตีบที่เราต้องระวัง!

Last updated: 20 Oct 2023
334 Views
จับสังเกตอาการแรกเริ่มเส้นเลือดในสมองตีบที่เราต้องระวัง!

จับสังเกตอาการแรกเริ่มเส้นเลือดในสมองตีบที่เราต้องระวัง!

ด้วยโรคหลอดเลือดในสมองตีบ หรือ stroke เป็นโรคที่อันตรายเปรียบเสมือนภัยเงียบที่คร่าชีวิตผู้คน บทความของเราจึงหยิบเอาอาการเส้นเลือดในสมองตีบมาอธิบายให้ทุกคนได้อ่านและนำไปสังเกต ทำความเข้าใจอาการสโตรก รู้ว่า stroke คืออะไร ischemic stoke คืออะไร เมื่อมีความรู้และเข้าใจข้อมูลเหล่านี้ในเบื้องต้นแล้ว จึงจะสามารถดูแลทั้งตนเองและคนรอบข้างที่คุณรักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทำความเข้าใจอาการเส้นเลือดตีบ

CVA คือ อาการเส้นเลือดในสมองตีบ (Cerebrovascular accident) หรือที่เรียกว่า Stroke เป็นภาวะภัยเงียบที่ต้องรู้จักและป้องกัน เพราะมันเกิดจากการขาดเลือดไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของสมอง หรือ เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ มีความหลากหลายและขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เส้นเลือดถูกทำลายและความรุนแรงของการเสียหาย แต่สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง อาการที่พบบ่อยที่สุดเมื่อเส้นเลือดในสมองตีบคือ อาการอ่อนแรงข้างหนึ่งของร่างกาย ความเสียหายส่วนใหญ่เกิดขึ้นเฉพาะที่สมองและอวัยวะที่ขึ้นต่อกันกับพื้นที่นั้น 

 
เส้นเลือดในสมองตีบอาการเริ่มแรก มีสิ่งที่สังเกตได้จากอะไรบ้าง

สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองสามารถสังเกตได้จากอาการต่อไปนี้:

1. อาการปวดศีรษะที่ไม่มีสาเหตุชัดเจน หรืออาการเปลี่ยนแปลงของอาการปวดศีรษะ

2. อาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ หรืออาเจียน

3. อาการเวียนหัว หรือมีความเหนื่อยล้าที่ไม่เหมือนเดิม

4. อาการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็น เช่น มองเห็นภาพซ้อน มองเห็นภาพซ่อน หรือคล้ายมีฝ้าที่ตา

5. อาการแขนหรือขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หรือเคลื่อนไหวได้ มีปัญหา เช่น หย่อน แข็ง หรือชา

6. อาการพูดไม่ชัดเจน พูดออกมาไม่ตรงกับความคิดหรือพูดเป็นเสียงเบียดเบียน

7. อาการมีความสับสนในการคิด ไม่จดจำข้อมูล หรือมีความสับสนในเรื่องที่เคยรู้จัก

หากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาโดยเร็วเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะพิการถาวรจากหลอดเลือดในสมองตีบ (stroke)

เส้นเลือดในสมองตีบ รักษาหายไหม
การรักษาเส้นเลือดในสมองตีบจะขึ้นอยู่กับประเภทของ stroke ที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. Ischemic stroke คือ หลอดเลือดสมองตีบเพราะตีบ หรือ อัมพฤกษ์
การรักษาในกรณีของ ischemic stroke จะเน้นไปที่การเปิดหลอดเลือดที่ตีบและรักษาภาวะเสี่ยงที่จะเกิดซ้ำในอนาคต

รักษาโดยให้ยาที่ช่วยลดการแข็งตัวของเส้นเลือด หรือยาลดน้ำหนักเลือด เช่น Aspirin หรือ Clopidogrel และยาลดความดันโลหิต เช่น ACE inhibitors หรือ ARBs

ในกรณีที่เส้นเลือดในสมองตีบเพราะติดอุด อาจจะต้องมีการผ่าตัดเพื่อเอาสิ่งที่อุดออก

2. Hemorrhagic stroke คือ หลอดเลือดสมองตีบเพราะเลือดออก หรือ อัมพาต
การรักษาในกรณีของ hemorrhagic stroke จะเน้นไปที่การควบคุมการไหลเวียนของเลือดและหยุดการเลือดออก

การรักษาโดยให้ยาซึ่งช่วยลดความดันโลหิต เช่น ACE inhibitors หรือ ARBs

ในกรณีที่เลือดออกเป็นปริมาณมาก อาจจะต้องมีการผ่าตัดเพื่อเอาเลือดออกและซ่อมแซมเส้นเลือด


การวินิจฉัยอาการเส้นเลือดในสมองตีบ

การตรวจทางรังสี เช่น CT Scan, MRI

การตรวจค่าคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)

การตรวจโลหิต เช่น complete blood count, lipid profile

ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกัน stroke
ปัจจัยเสี่ยง 
ความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, โรคหัวใจ, สูบบุหรี่, ดื่มสุราเป็นประจำ, มีประวัติเคยเป็น stroke หรือโรคหลอดเลือดสมองอื่น ๆ ในครอบครัว

การป้องกัน
ควบคุมสุขภาพโดยรวม, เลิกสูบบุหรี่และดื่มสุรา, ออกกำลังกายสม่ำเสมอ, รับประทานอาหารที่มีประโยชน์, ควบคุมน้ำหนัก, ตรวจสุขภาพประจำปี, รับการรักษาโรคเรื้อรังตามคำแนะนำของแพทย์

 
การรักษาและการฟื้นฟูจาก stroke
การรักษา 
การให้ยาเพื่อลดการอุดตันของหลอดเลือด, การให้ยาลดความอักเสบ, การผ่าตัดหรือเสียชีวิตเนื่องจาก stroke รุนแรง

การฟื้นฟู 
การทำกิจกรรมกายภาพบำบัด, การฝึกทักษะเพื่อเรียนรู้วิธีการปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตปรกติได้

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด stroke ในอนาคต
เลิกสูบบุหรี่และดื่มสุรา

ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน

รับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นหลัก และลดการบริโภคอาหารที่ทำให้มีไขมันในหลอดเลือดสูง และอาหารที่มีประเภทคาร์โบไฮเดรตสูง

ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการตรวจระดับความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือด

ลดความเครียดและความวิตกกังวล

รักษาโรคร่วมอื่น ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็น stroke ในอนาคต

 
นอกจากนี้ เมื่อทราบว่าตนเองมีแรกเริ่มเส้นเลือดในสมองตีบแล้ว ควรจะต้องรีบรักษาตัวยังสถานพยาบาลต่าง ๆ ทันที หลังจากรักษาตัวอย่างทันท่วงทีแล้ว อาจเลือกเข้ามาดูแลตัวเองกับเรา Amataya rehab เพราะเราเป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อิชิ  ที่มีมาตรฐานระดับสากล เราจะติดตามดูแลสุขภาพหลอดเลือดของคุณอย่างใกล้ชิดผ่านบุคลากรทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และเครื่องมือที่มีความทันสมัย ทำให้คุณมั่นใจในการดูแลจากเราได้ว่ามีประสิทธิภาพที่ดีต่อสุขภาพของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง
แนะนำวิธีการฟื้นฟูผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบแบบฉบับคุณหมอ!
ด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบไม่ใช่โรคที่ห่างไกลตัว เราทุกคนย่อมเกิดอาการเหล่านี้ได้ สิ่งสำคัญคือกการศึกษาวิธีการดูแลฟื้นฟูตนเองหรือคนในครอบครัวที่เป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบอย่างถูกวิธีตามแบบฉบับที่แพทย์แนะนำ ตั้งแต่การศึกษาว่าเส้นเลือดในสมองตีบ อาการเริ่มแรกเป็นอย่างไร ในกลุ่มคนที่เป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ กรรมพันธุ์มีความเกี่ยวข้องกันจริงหรือไม่ และเมื่อพบว่าตนเองหรือคนที่ดูแลเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ อาหารที่ควรเลือกรับประทานแบบไหนจึงจะมีความเหมาะสม ตลอดจนเส้นเลือดในสมองตีบ การพยาบาลที่ดี ตลอดเส้นเลือดในสมองตีบ กายภาพบําบัดที่เหมาะสมจะต้องปฏิบัติอย่างไร
20 Oct 2023
บทบาทของพันธุกรรมในโรคหลอดเลือดสมอง  การค้นหาความเชื่อมโยง
โรคหลอดเลือดสมอง, สาเหตุหลักของการเสียชีวิตและความพิการทั่วโลก, มักจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยเช่น อายุ, วิถีชีวิต, และสภาพสุขภาพพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม, ยังมีมิติอื่นที่ควรพิจารณา: ยีนของเรา บทความนี้สำรวจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างพันธุกรรมและโรคหลอดเลือดสมอง, เพื่อชี้แจงเหตุผลที่บางคนอาจมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่น
20 Oct 2023
เข้าใจโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน คู่มือสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล
โรคหลอดเลือดสมองอุดตันคืออะไร? โรคหลอดเลือดสมองอุดตันเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดที่ส่งเลือดไปยังสมองถูกกีดขวาง ทำให้ส่วนหนึ่งของสมองไม่ได้รับออกซิเจนและสารอาหารที่จำเป็น การรู้จักเครื่องหมายอย่างรวดเร็วและขอความช่วยเหลือทันทีเป็นสิ่งสำคัญ
20 Oct 2023
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy